Προλετάριοι όλων των (δυτικών κυρίως) χωρών… είστε Μεγάλοι Μαλάκες. Με περικεφαλαία. ~ Proletarians of all (mostly western) countries… you are Big Assholes.

seizeTHEsky

feelTHEsky

PantelicGR

(Άμεση) Δημοκρατία και εφικτή εφαρμογή, (Direct) Democracy & Feasible Implementation

άΝεργοιΑΝΑκυκΛώΣΙΜΟΙ

Συντονιστική Επιτροπή Ανέργων/Αδιόριστων Εργαστηριακών Εκπαιδευτικών ΔΕ (ΤΕ01-ΔΕ01)

thoughtsONpaper

σκέψειςΣΤΟχαρτί

ΑΣΠΡΟ~ΜΑΥΡΟ

ΜΑΥΡΟ~ΑΣΠΡΟ

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close